மார்கழி திங்கள்

மார்கழி (Margazhi) is the 9th month in the Thamizh calendar. Considered interestingly both highly auspicious (Vaikunda Ekadasi falls in this month) and not auspicious (no weddings are supposed to be performed this month – supposedly because all focus should be in prayers than partying!), this month is supposed to be one where the focus should be on prayers to God.

Regardless of whether we are religious or a Brahmin, I have fond memories of this month being more ‘spiritual’ than others. I can draw parallels to how USA or other western countries are in the month of December. Regardless of whether you are religious or Christian, you see Christmas decorations everywhere and have a sense of joy at some level. There seem to be other parallels as well, coincidental or not, with Christmas. Similar to Christmas carols, the verses are setup such that Andal goes through the town singing the paasurams, encouraging everyone to get up and come with her to the temple.

Margazhi is also synonymous with திருப்பாவை (Thiruppavai), written by ஆண்டாள் (Andal), one of the twelve ஆழ்வார் (azhwars) of the Vaishava movement. There are many interesting aspects around Andal, which we won’t get to here, but it seems apt to have a verse from Thiruppavai as the first post.

The first பாசுரம் (paasuram) or verse, extols the beauty of Lord Krishna – the object of devotion for Andal while asking her friends / neighbors to get up early, have bath, and go to the temple.

மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால்
நீராட பொதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர்
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்காள்
கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன்
ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம்
கார்மேனி செங்கண் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்
பாரோர் புகழ படிந்தேலோ எம்பாவாய்  !

Rough translation:

In this month (திங்கள்) of Margazhi (மார்கழி), on this bright moon light filled auspicious day (மதி நிறைந்த நன்னாளால்) (Thiruppavai is sung during pre-dawn time, around 5am), ladies who are adorned with rich ornaments (நேரிழையீர் … செல்வ சிறுமீர்காள்), please get up and have bath (நீராட பொதுவீர் போதுமினோ) to go to the temple.

Born in the cowherd village flowing with wealth (சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி), the son of Nandagopa (Krishna) (நந்தகோபன் குமரன்) and the brave lion cub (இளம் சிங்கம்) born to the beatiful Yasodha (ஏரார்ந்த கண்ணி யசோதை), who is a nightmare to his enemies (கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன்), with dark complexion (கார்மேனி), bright eyes (செங்கண்), and a radiant face (கதிர் மதியம் போல் முகத்தான்), worshipped by the whole world (பாரோர் புகழ) let us pray to that Narayana (நாராயணனே). He will protect us all (நமக்கே பறை தருவான்), my friend (எம்பாவாய்).

Thiruppavai has been considered mystical by many and the origins are somewhat vague. It is supposed to be written around 8th – 9th century AD. Andal is considered to be an avatar of Bhudevi (Mother Earth).

The literary aspect of Thiruppavai is significant in many ways. Andal is one of the few famous women poets of the era, which also led to a surge of others down the road. Her songs are mixed with love, bhakti (devotion), and affection, drawing parallels to Meera Bhajans in the north.

Before I started appreciating the beauty of Thamizh verses, my go-to reference for Margazhi were the jokes from the famous comedian S Ve Shekar’s drama “Crazy theives in Palavakkam” (written by Crazy Mohan) – Source: https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.tamil/IAqTuUzMByY.

ராமானுஜம்: ஏன்டா உப்பிலி, மார்கழி மாசம் , காலேல திருப்பாவை சொன்னா புண்ணியமாவது கிடைக்கும்

உப்பிலி: திருப்பவையா? என்னப்பா அது?

ராமானுஜம்: திருப்பாவை தெரியாதாடா உனக்கு? நம்ம ஆண்டாள் எழுதிய பாட்டுடா அது

உப்பிலி: அந்த பாட்டு எந்த சினிமாவிலே வருது?

ராமானுஜம்: சினிமா பாட்டு இல்லேடா அது. மார்கழி மாசம் முப்பது நாளும் கோவில் போறியே, அங்க என்ன நடக்கும்?

உப்பிலி: ஆமாம்பா, நீ கூட சொல்லுவே, மார்கழி மாசம் கோயிலுக்கு போனால் புண்ணியம் கிடைக்கும்னு. புண்ணியம் கிடைக்குமோ இல்லையோ, கோவில்ல நல்ல பொங்கல் கிடைக்கும் .

ராமானுஜம்: பொங்கல்லயே இரு.

You can listen to the drama Crazy Theives in Palavakkam @ Music India Online (or buy a CD)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s