வணக்கம்!

அனைவருக்கும் உளமார்ந்த வணக்கங்கள். இந்த இணையதளத்தில் ஒரு புதிய பயணம் தொடரவிருக்கிறோம். தமிழ் இலக்கியங்களின் காவிய வரிகளை எங்களுக்கு முடிந்த அளவில் ஆராய்ந்து, தொகுத்து வழஙகுவது ஒரு லட்சியம்.

பிழை இருந்தால் மன்னிக்கவும், சுட்டிக்காட்டவும் வேண்டுகிறோம்.

The site came about when there was a discussion on (perceived) lack of good resources to explain the beauty of Tamil literature in simple terms. While we are not experts by any stretch of imagination, we felt it would be better to do our part in bridging this gap, however minimal it may be,  than simply complain about it.

The tone of the site is inspired by the Google Group Sadaswada, run by some very smart individuals from Bangalore about the beauty of Sanskrit literature. The intention of this site is purely literary.

We contemplated on whether to keep this site fully in Thamizh or in English. We are starting by not making a decision and using a mix of both with the hope of reaching a broader audience (if at all) while attempting to preserve as much of the richness of translation as possible.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s